מוסררה–מונטריאול

אביעד מורנו

המאבק המזרחי בישראל נתפס לרוב כהתגלמות מקומית של דפוסי מחאה והתנגדות גלובליים. אולם תפיסה זו מחמיצה את העובדה שמאבקם של פעילים יוצאי ארצות האסלאם למען שוויון חברתי וייצוג פוליטי בישראל השפיע גם בכיוון ההפוך – על העולם היהודי שמחוץ לגבולותיה. מאבק זה תרם לעיצוב תפיסתן העצמית של קהילות ספרדיות בישראל, במערב אירופה ובארצות הברית כפזורה יהודית כלל-עולמית מובחנת, שמחויבת לקידום מעמד היהודים מארצות האסלאם בארץ ובעולם
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן