עוד סופות בנגב

חיים גנז

את החלטת התנועה הציונית לבחור בפלשתינה כמקום שבו תמומש הלאומיות היהודית אפשר לפרש על יסוד שני נימוקים: האחד מעוגן בקשר בין הארץ ובין הזהות ההיסטורית של היהודים כעם, והשני מעוגן בטענת בעלות היסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל. הנימוק הראשון מאפשר לרעיון הציונות להיות נאצל. הנימוק השני הופך את מימושו לנפשע
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן