מיכאל חלאק, ״זית סורי אפריקאי כבוש״, שמן על בד, 2015

הפרדה וסיפוח בכלכלה הישראלית

דותן לשם ושיר חבר

הצטרפותה של ישראל למועדון הכלכלי היוקרתי של ה-OECD ב-2010 הוכיחה כי היא יכולה לבסס את מעמדה הבינלאומי גם בעודה מעמיקה את משטר הכיבוש. אולם למדינה היה כאן הישג נוסף, מדובר פחות: ארגון המדינות העשירות בעולם אימץ את שיטת ספירת האוכלוסין של ישראל, שמצד אחד חלה על כל חלקי פלסטין המנדטורית אך מצד שני מתעלמת כליל מהאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים ומציגה אותם כאילו הם מיושבים בדלילות ביהודים מתנחלים בלבד. כך סייע ה-OECD לישראל לנרמל את הסיפוח הזוחל של השטחים ובה בעת להציג נתונים כלכליים מרשימים בניכוי מיליוני הפלסטינים שחיים שם
מאמרים נוספים