מפת המזרח התיכון על פי הסכם סייקס-פיקו, 1919

לא בארץ הצבי בלבד

אלי אושרוב ואבי-רם צורף

מאז החל בתקופת המנדט הבריטי מאבקם המאורגן של הערבים הפלסטינים במתיישבים הציונים קידמו הפלסטינים הקמה של מדינה ערבית אזורית בעלת יסודות חוקתיים ובינלאומיים בשטח הכולל כיום את ישראל/פלסטין, לבנון, ירדן וסוריה. רוב הפלסטינים בתנועה הלאומית התנגדו להמשך ההגירה היהודית, אך היו גם מי שהסכימו כי תימשך ובלבד שהמהגרים יתיישבו לא רק בפלסטין אלא בכלל המרחב הערבי. לצד מחלוקת זו, כל הצדדים הסכימו כי המתיישבים הציונים והיהודים הילידים שכבר נמצאים בארץ יוכלו להשתלב במדינה הערבית כאזרחים. בשולי התנועה הציונית התקיימו חוגים רדיקליים שערכו דיאלוג עם הפלסטינים, ולעיתים אף הגיעו להסכמות מוגבלות עימם
מאמרים נוספים