אניסה אשקר, ״אנחנו״, מתוך הסדרה ״כינויי גוף בשפה הערבית״, פיגמנט זהב ושמן על נייר כותנה, 14x20 ס״מ, 2016

על חיוניותה של הלאומיות הפלסטינית

מתי שטיינברג

התנועה הלאומית הפלסטינית נכשלה לפי שעה במימוש שאיפותיה המצומצמות ממילא מול השלטון הישראלי. אולם הזהות הלאומית הפלסטינית לא רק שלא נחלשה בשנים האחרונות, אלא אפילו התחזקה והופנמה עמוקות באוכלוסייה הפלסטינית. גם חמאס סטה מגישתו המקורית ונותן כיום קדימות מפורשת ללאומיות הפלסטינית על פני הנאמנות הדתית האסלאמית. למעשה, בניגוד לטענות שנשמעות לאחרונה, נראה שגם אם אין בכוחה של התודעה הלאומית הפלסטינית להוביל להסדר מדיני, היא חזקה דיה כדי להכשיל כל ניסיון להסדר שאינו מתיישב לכל הפחות עם עקרון החלוקה לשתי מדינות על בסיס קווי 67׳
מאמרים נוספים