ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בביקור ביד ושם, יולי 2018 (GALI TIBBON/AFP via Getty Images)

פוליטיקת זיכרון השואה של מדינת הלאום

רז סגל

התרבות הגלובלית של זיכרון השואה מקדמת תפיסה של השואה כתופעה ייחודית מבחינה היסטורית, שמנותקת כליל מדפוסי האלימות ההמונית של מדינות הלאום במאה העשרים, ובפרט במלחמת העולם השנייה. אלימות המונית שהופנתה כלפי יהודי הונגריה, למשל, נבחנת רק ביחס לאלימות כלפי יהודים ברחבי אירופה, אגב התעלמות מההקשר המיידי: אלימות המדינה נגד יהודים ומיעוטים אחרים שהחזון ההונגרי האתנו-לאומי הציגם כזרים ומסוכנים. אף שרוב המחקר על השואה דוחה את פרדיגמת הייחודיות, מדינות לאום רבות ממשיכות לקדם אותה. שימוש זה בזיכרון השואה מאפשר להן להתנער מאחריותן לזוועות השואה ולמנוע כל השוואה לאלימותן של מדינות לאום בהווה
מאמרים נוספים