איור של ספינת עבדים מראשית המאה ה-19

תפקידה של העבדות בעליית הקפיטליזם

אלי קוק

מחקרים היסטוריים חדשים מחזקים את הטענה כי העבדות האנגלו-אמריקנית הייתה חלק בלתי נפרד מהמהפכה התעשייתית, מעלייתו של הקפיטליזם המערבי ומהפיכתן של ארה"ב ובריטניה למעצמות כלכליות עולמיות. המתנגדים הקולניים ביותר לתפיסה זו הם כלכלנים (רבים) והיסטוריונים (מעטים) שהסבריהם לעליית המערב מייחסים תפקיד כמעט בלעדי להתפתחות טכנולוגית. לטענתם, הגידול האדיר בתפוקה הכלכלית בעקבות המהפכה התעשייתית באירופה הוא תוצר של תהליכי מיכון שהוזנו על ידי גורמים כמו תחרות, שווקים חופשיים, יזמות, חירות פוליטית ומדע, ואינו קשור כלל לעבדות. אלא שחוקרים אלו, טוען אלי קוק, מאמצים תפיסה נאיבית ומיופה של ההיסטוריה של הקפיטליזם
מאמרים נוספים