היהודים שוב לא הבינו

כרמה בן-יוחנן

המחלוקות הציבוריות הניטשות בעולם האינטלקטואלי המערבי על התגובה הישראלית לטבח שבעה באוקטובר משחזרות ומנכיחות מחדש מאבקים פרשניים עתיקי יומין ביחס לתנ״ך וליהודים. אחרי השואה, התרבות היהודית־נוצרית התארגנה מול הזיכרון של אושוויץ; בתוך הברית האירופית החדשה שהתאפשרה כתוצאה מן הקטסטרופה הוקצה מקום מיוחד ליהודים, והם נתפסו כחיוניים לכינון עתידו המוסרי של המערב. אבל כך נפתח פתח לשובו של המתח הפרשני היהודי-נוצרי סביב הקריאה הנכונה של ההיסטוריה היהודית. המתח הזה מגיע כעת לשיאו
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן