© כל הזכויות בתכני האתר שמורות למכון ון ליר בירושלים ולכתב העת הזמן הזה.

אין להוריד את תכני אתר זה, לשכפל אותם להעתיקם או להשתמש בכולם או בחלקם מבלי לקבל לכך אישור, מראש ובכתב, מאת כתב העת הזמן הזה ומכון ון ליר בירושלים. ניתן לעשות שימוש הוגן בתכני האתר, כהגדרתו בסעיף 19(א) לחוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007, אך ורק למטרות הבאות: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. החומר באתר כולל, בין היתר, מאמרים ויצירות של יוצרים שונים, שהזכויות בחומרים שייכות להם ו/או לסוכניהם ו/או למוציאים לאור מטעמם, וניתנה רשותם לפרסם את החומרים באתר. העתקה של חומרים אלה ללא קבלת אישורם של בעלי הזכויות הנ"ל אסורה, אלא אם מדובר בשימוש הוגן, כהגדרתו לעיל.

דילוג לתוכן