נדיה אספּרוהובה

נדיה אספרוהובה היא חוקרת עצמאית העוסקת בהשפעתה הפוליטית והחברתית של תעשיית הטכנולוגיה.

מדינה מסיליקון

על המגזר הטכנולוגי להקים צורת שלטון מסוג חדש שתירש את מדינת הלאום – חזון זה מנוסח במניפסט "מדינת הרשת" של היזם בלג'י סריניוואסן. לפי החזון, המדינות החדשות יתחילו כקהילות מקוונות, ובהמשך יתממש קיומן גם במרחב… המשך >
דילוג לתוכן