עמרי בן יהודה

ד"ר עמרי (חנה) בן יהודה היא חוקרת ספרויות היהודים בפורום ללימודים בינאזוריים בברלין.

משלח יד: כתיבה

הוויתור על נתינת ערך כלכלי למעשה הכתיבה הופך אותו לחסר ערך במובן הגשמי ביותר, ומתוך כך הוא עשוי לרוקן אותו גם מערכו הספרותי והאינטלקטואלי. לדברים אלו יש השלכות על הדרך שבה כותבים כיום, בייחוד באקדמיה.… המשך >
דילוג לתוכן