חיים גנז

פרופ' חיים גנז, פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר מחשבה מדינית ומשפטית.

עוד סופות בנגב

את החלטת התנועה הציונית לבחור בפלשתינה כמקום שבו תמומש הלאומיות היהודית אפשר לפרש על יסוד שני נימוקים: האחד מעוגן בקשר בין הארץ ובין הזהות ההיסטורית של היהודים כעם, והשני מעוגן בטענת בעלות היסטורית של העם… המשך >
דילוג לתוכן