סם קריס

סם קריס הוא סופר ומסאי, חי בבריטניה.

קורבן אדם באמצעים אחרים

במאה העשרים ואחת, הקרבת קורבנות חדלה להיות תופעה ארכאית מוזרה ושבה והייתה לחלק בלתי נפרד של חיי היומיום. הפילוסוף רנה ז'יראר טען שהקורבן פותח בפנינו צוהר להבנת הסיבות שבגללן התפתחו התרבות, הדת והפוליטיקה. בשנים האחרונות… המשך >
דילוג לתוכן