אלעד לפידות

אלעד לפידות הוא פרופסור למחשבה יהודית באוניברסיטת ליל שבצרפת.

היהודי שאומר לא

אחרי 1967 התגבש בצרפת קונסנזוס אנטי־קולוניאלי ואנטי־ציוני חדש. העוינות כלפי המדינה היהודית הקולוניאלית, שנתפסה כמייצגת את הליבה היודו־נוצרית "הישנה" של אירופה, יצרה קרע בין היהודים ובין החברה הצרפתית. בעקבות כך, ובהשפעת אירועי 1968, החלו הוגים… המשך >
דילוג לתוכן