יגיל לוי

יגיל לוי הוא פרופסור לסוציולוגיה פוליטית ומדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה.

דה־הומניזציה של התעלמות

צבאות מערביים שפעלו בקרב אוכלוסייה אזרחית גיבשו תפיסה שלפיה "מאבק על ליבם ומוחם" של המקומיים הוא תנאי להישג צבאי. מכאן נגזר הצורך באיפוק צבאי גם במחיר הגברת הסיכון של החיילים. הצבא הישראלי, וגם האחראים הפוליטיים… המשך >
דילוג לתוכן