גיליון #5 |
מימין: נועה יפה, "נערה עם שיער בלונדיני", 2009; משמאל: נועה יפה, "איש עם מעיל", 2009

גיליון #5

שאלת "הזמן הזה" על תקדימים היסטוריים למשבר הפוליטי בישראל • און ברק על המיתוס בדבר מעבר למקורות אנרגיה חדשים • פאולה פרדריקסן על יחסים בין יהודים לאלים זרים בעת העתיקה • לזלי ג'יימיסון על הגבולות המיטשטשים בין האנושי לחייתי • דוד הד על המורשת האנושית שנושאת החללית וויאג׳ר 1 • זוהר דובינצ'ק על מחיר המשפחתיות

הגיליון החמישי של הזמן הזה הופץ עם גיליון עיתון הארץ בערב חג שני של פסח, ב-11 באפריל 2023. בימים הקרובים תוכלו למצוא אותו גם בחנויות ספרים ברחבי ישראל. כל מאמרי הגיליון זמינים לקריאה באתר כתב העת, והם מצורפים כאן לעיונכם.

 

עיטור מעויין שחור

 

הפילוסוף ולטר בנימין טען שכל תקופה מהפכנית חוצבת רגע שחלף מתוך רצף ההיסטוריה, וניצבת מול "עבר טעון זמן עכשווי". אילו רגעים היסטוריים מזמן המשבר הפוליטי הנוכחי בישראל? שבעה חוקרים וחוקרות מציעים מושאי השוואה – ממלחמת האזרחים בארצות הברית ועד ההפיכה הפוסט־מודרנית בטורקיה.

עיטור מעויין שחור

 

בניגוד לתפיסה הרווחת, למעבר חד וחלק למקורות אנרגיה חדשים אין כל תקדים היסטורי. אימוצם של מקורות אנרגיה חדשים אמנם הגדיל את הסל הכולל של מקורות האנרגיה ויצר מצג של שינוי, אבל בדרך כלל הוא דווקא הגביר את התלות במקורות הישנים במקום להפחיתה. קיים חשש של ממש שאנו מספרים לעצמנו סיפור מוטעה לחלוטין, שמחזק את הדחיינות המונעת מאיתנו לפעול מייד למיגור פליטות הפחמן.

עיטור מעויין שחור
 
 

המילה מונותיאיזם מתייחסת לאמונה שלפיה יש רק אל אחד. תפיסה מודרנית וצרה זו של "אמונה" אמנם מאפשרת הגדרות מודרניות של "דת", אך היא אינה עולה בקנה אחד עם האינטואיציות הדתיות של העמים הקדמונים, ובכלל זה היהודים. עבורם היקום היה גדוש באלים; אלוהי ישראל מעולם לא היה האל היחיד, והאלוהות עצמה הייתה מדד לעוצמה והתארגנה בסדר היררכי.

עיטור מעויין שחור
 
 

האיום הכרוך בהסגת הגבול בינינו ובין יצורים בלתי אנושיים כרוך לבלי התר ברכּות ובעונג. אפילו כאשר דוב בקמצ׳טקה סוגר את לסתותיו על פרצופך.

עיטור מעויין שחור
 
 

מיליארדי שנים אחרי שתחדל האנושות להתקיים, תוסיף החללית וויאג׳ר 1 לשעוט בחלל ועליה תקליט זהב המכיל הקלטות ודימויים שמייצגים את המין האנושי. את אותו מכתב בבקבוק ששוגר לקוסמוס איש לא יקרא כנראה, אך ייתכן שתכליתו היא בכלל אחרת.

עיטור מעויין שחור

 
 

המסה הזוכה בפרס ון ליר לכתיבה מסאית 2022.

דילוג לתוכן