על המתנגדים משמאל למדינה החילונית | אודי גרינברג ודניאל סטיינמץ-ג׳נקינס
פרנסואה ז'ראר, "הכתרתו של המלך שארל העשירי", שמן על בד, 972X514 ס"מ, 1827

על המתנגדים משמאל למדינה החילונית

אודי גרינברג ודניאל סטיינמץ-ג׳נקינס

בתקופה שבה פוליטיקאים אירופים מנופפים בחילוניות כדי לתקוף מיעוטים מוסלמים, אנשי שמאל רבים קוראים לזנוח את מודל המדינה החילונית. לדבריהם, אף שעקרונות הפרדת הדת מהמדינה מתיימרים לאוניברסליות ולניטרליות, מקורם בתפיסה הפרוטסטנטית הדוחקת את האמונה מהזירה הציבורית לחיים הפרטיים, וכתוצאה מכך מדירה קהילות מיעוט שלדת שלהן יש ביטויים פומביים כמו קריאת המואזין או לבישת רעלה בציבור. ואולם ביקורת זו, שפּוּתחה לראשונה לפני כמאתיים שנה בידי קתולים ארכי-שמרנים, אינה מזהה נכונה את האיום הפוליטי הניצב לפתחנו

משהו מוזר מאוד קורה היום לעקרונות המדינה החילונית וחופש הדת. במקום שישמשו להגנה על חירותם של מיעוטים כדי שיוכלו לנהוג לפי אמונתם, ובמקום שיגבילו את יכולתן של ממשלות להתערב בסוגיות דתיות – האידיאלים האלה נעשו כלים להדרה. מגמה זו בולטת במיוחד באירופה, שם פוליטיקאים מבולגריה ועד ספרד מנופפים בחילוניות כדי להצדיק אפלייה נגד המיעוט המוסלמי. כך, למשל, העיתונאי והפוליטיקאי הצרפתי אריק זמור (Zemmour), המתמודד על נשיאות צרפת, טען ב-2018 כי ערכי החילוניות דורשים חוקים נוקשים נגד סמלים מוסלמים במרחב הציבורי (למשל איסור על רעלות) אבל לא נגד סמלים נוצרים. במהלך מכוער לא פחות, נוצרים אוונגליסטים בארצות הברית משתמשים בעקרון חופש הדת במאבקם נגד נישואים של בני אותו המין. דוגמה מאלפת לכך היא החלטתו של שר המשפטים האמריקני לשעבר ג'ף סשנס, שבאוקטובר 2017 הורה לסוכנויות הפדרליות לפטור מאמינים מציות לאיסורים משפטיים על אפליה – צעד שנועד לאפשר לבעלי עסקים נוצרים, למשל אופים ומוכרי פרחים, לסרב לתת את שירותיהם בחתונות של זוגות חד-מיניים. באירופה החילוניות נעשתה אמתלה לרדיפת מיעוטים דתיים, ואילו בארצות הברית חופש הדת משמש יותר ויותר את המבקשים להצדיק אפליה בוטה מצד המאמינים עצמם.

ואולי הדינמיקה המעוותת הזאת אינה צריכה להפתיע אותנו. אולי רעיון המדינה החילונית ועקרון חופש הדת אכן מפלים מטבעם. גל חדש של מחקרים, בהובלת היסטוריונים, אנתרופולוגים ואנשי מדע המדינה מן הצד השמאלי של המפה הפוליטית, מראה שעקרון הפרדת הדת מהמדינה או עקרון הבטחת חופש דת כמעט תמיד מייצרים אי-צדק. לטענתם, שורש הבעיה הוא עצם הרגולציה על הדת במדינות מודרניות וחילוניות. כאשר מדינות מחליטות אילו מסורות דתיות קבילות ואילו מסוכנות, הן בהכרח כופות את הציפיות החילוניות (או הדתיות) של הרוב על המיעוט. לטענת החוקרים הללו, הנתיב לסובלנות ולהכלה אינו עובר אפוא בחקיקה המבטיחה את חופש הדת, כי זו תמיד תטפח מתחים וקונפליקטים. מה שנדרש הוא מחויבות אתית רחבה לקבל את השונה.

טיעון נשנה בשיח הביקורתי הזה הוא שעקרונות המדינה החילונית וחופש הדת – התפיסות שלפיהן המדינה צריכה לשמור על ניטרליות ביחס לדת במרחב הציבורי, כדי לאפשר את שגשוגן של אמונות דתיות בחיים הפרטיים – הם רעיונות פרוטסטנטיים במהותם. עקרונות אלו, כך נטען, אימצו את התפיסה הפרוטסטנטית שלפיה הדת היא עניין פרטי שיש לנתקו ולהרחיקו מהחיים הציבוריים. מבקרי המדינה החילונית טוענים כי זה הגורם לתוצאות הפרדוקסליות של הרעיונות הללו: לוּתר וחסידיו אמנם טענו שהדת היא עניין לאמונה אישית, אבל סברו גם שהמדינה מחויבת לדכא כל קהילה שטוענת אחרת – למשל הקהילה הקתולית או המוסלמית.

ביקורת זו על עקרונות חופש הדת ועל הפרדת הדת מהמדינה אינה חדשה. למעשה, היא פותחה לראשונה לפני כמאתיים שנה בידי קתולים ארכי-שמרנים, שהשתמשו בה כדי לתקוף את המהפכה הצרפתית ואת האידיאלים של שוויון בפני החוק ודמוקרטיה. המחברים הריאקציונרים הללו ייחסו את הרעיון המודרני של חופש הדת לפרוטסטנטים, יריביה ההיסטוריים של הכנסייה הקתולית, כדי להדגיש את טיבו הזדוני. זו הייתה גם הדרך הטובה ביותר לבנות מחדש תאוקרטיה שמרנית המעוגנת בהיררכיות דתיות ברורות.

בעשרים השנים האחרונות מתקפות כאלה על חופש הדת ועל המדינה החילונית נהנות מעדנה מחודשת בקרב תאולוגים, ובעקבותיהם – במפנה בלתי צפוי – גם אצל מבקרים שמאליים של המדינה החילונית וחופש הדת. הארת הדמיון שבין הפולמוסים התאולוגיים הישנים לביקורת השמאלית החדשה אין פירושה, כמובן, שהאחרונים שותפים לאותם יעדים אידאולוגיים ופוליטיים של הראשונים. המבקרים השמאליים החדשים של חופש הדת מחויבים לפלורליזם תרבותי ולשוויון, בניגוד ליריביו המוקדמים והשמרנים. ובכל זאת חיוני להבין מה משותף להתנגדות השמאלית והתאוקרטית למדינה החילונית, וכיצד התחברו חלק מן הרעיונות וההנחות שלהן.

שתי קבוצות המבקרים – הן אנשי השמאל והן התאולוגים הקתוליים – טוענות כי רעיונות המדינה החילונית וחופש הדת מושחתים ללא תקנה, משורשיהם ההיסטוריים. האם טענה זו נכונה? בתקופה שמתאפיינת באיום על מיעוטים, כשארצות הברית של טראמפ הצליחה לאסור למספר שנים על כניסתם של מהגרים מוסלמים וכשבאירופה עולות ממשלות ימין קסנופוביות – הייתכן שכדי להגיע אל חופש דת ואל שוויון "אמיתיים" צריך, למרבה הפרדוקס, דווקא לזנוח את הגרסאות המודרניות של המדינה החילונית וחופש הדת? לתפיסתנו, התשובה לכך שלילית.

מקורותיה של המדינה החילונית

עוד לפני גל האלימות האנטי-כנסייתית שעוררה המהפכה הצרפתית, קתולים שמרנים גינו את חופש הדת וראו בו תוצר של הרפורמציה הפרוטסטנטית. רבים מהם טענו כי לא רעיונות הנאורוּת אלא דווקא היריבים ההיסטוריים של הכנסייה – הפרוטסטנטים – הם שתדלקו את המאבק הקנאי של המהפכנים הצרפתים, שביקשו לבטל את המעמד המיוחד של הקתוליוּת כדת המדינה ואת זכויות היתר הרבות של הכמורה. בשנת 1798, הפילוסוף הריאקציונר ז'וזף דה מֶסְטְר (de Maistre) דיבר בשמם של שמרנים רבים כאשר טען שהמתקפה הפרוטסטנטית על הכנסייה חיסלה את האמונה המערבית בערכו של סדר "טבעי", והובילה בהכרח לטרור של המהפכה.

במערכה נגד המהפכה הצרפתית ומורשתה, פולמוסנים קתולים מיקדו את זעמם בחופש הדת. הם כתבו כי הזכות לנהוג על פי מנהגי אמונתך בלא כפייה מדינתית איננה תוצר של ניטרליות מודרנית, אלא של משנתו השגויה של לותר. על פי קו מחשבה זה, כאשר לותר ותלמידיו עודדו את המאמינים לקרוא בעצמם בכתבי הקודש ולפרשם בעצמם, הם הפכו את הדת לעניין אישי. מטרתם הסופית הייתה להוציא את הדת בכוח מן הזירה הציבורית, להפשיט אותה מיסודותיה הקהילתיים ולרוקן אותה מכל יומרה לאמת נשגבת.

על פי הקתולים השמרנים, הפרוטסטנטים היו אפוא סנדקי המדינה החילונית כפי שאנו מכירים אותה היום: מערכת מודרנית וניטרלית שנועדה להבטיח את הרחקת הדת מן הזירה הציבורית, ובה ניתן לבטא מגוון אמונות דתיות בזירה הפרטית. קתולים שמרנים ראו במבנה שכזה מרשם בדוק לניהיליזם ולאנרכיה. מבחינתם, התפיסה של חופש דת מעולם לא כיוונה להשכנת שלום ושוויון בין האמונות; היא פשוט כיסתה על תוכנית שטנית לחסל את עולם הנצרות הקתולית. רעיונות אלו המשיכו להשפיע רבות בחוגים קתוליים במשך יותר ממאה שנה. אפילו בתחילת המאה העשרים, הוגים קתולים משפיעים כמו ז'אק מריטן (Maritain) קוננו על הרפורמציה ועל תפיסות חופש הדת שלה כמקור כל הרע המודרני, ובפרט כמקור ה"דקדנטיות" הליברלית.

שינוי דרמטי החל להתרחש בשנות השלושים, כאשר הטראומה של ההתמודדות עם המשטרים הטוטליטריים באירופה הניעה את הקתולים – ליברלים ושמרנים כאחד – לשקול מחדש את הבריתות שכרתו. בהשוואה להיטלר ולסטלין, הפרוטסטנטים פתאום לא נראו מאיימים כל כך. בראשית המלחמה הקרה החלו הקתולים לפשוט מעליהם את ההתנגדות לפרוטסטנטיות ולחופש הדת כאחד. המהלך הזה הושלם בהצלחה בשנות השישים, כאשר הכנסייה הכריזה בוועידת הוותיקן השנייה כי הפרוטסטנטים הם "אחינו הנפרדים", והכירה רשמית ברעיון חופש הדת.

בשלהי המאה העשרים נעשה רעיון חופש הדת מקובל עד כדי כך, שהפך לדגל משותף לקתולים שמרנים ופרוטסטנטים כאחד, בפרט בארצות הברית. במלחמות התרבות האמריקניות השתמשו בעלי הברית הללו בחופש הדת כצידוק למגוון מאבקים, החל בהתנגדות להפלות וכלה בצנזורה על עירום ופורנוגרפיה. הקונסנזוס החדש קיבל ביטוי חריף במיוחד כאשר קבוצה בשם "אוונגליסטים וקתולים יחדיו" (Evangelicals and Catholics Together) פרסמה מנשר חוצב להבות נגד האיסור האמריקני על פעילות דתית במסגרת החינוך הציבורי, איסור שלדבריה עודד "ניהיליזם מוסרי, אינטלקטואלי ורוחני". עשרות מנהיגי כנסייה ותאולוגים בולטים חתמו על גילוי הדעת הזה, שבו נטען כי מאז ומעולם היה חופש הדת עיקרון נוצרי מקודש, וכי לעד יזכה להגנת הכנסיות. אחרי מאות שנים של טינה, נדמה כי עקרון חופש הדת וההשלמה עם הפרוטסטנטים נעשו קונסנזוס בקרב הקתולים. אבל עד מהרה התברר שמתחת לפני השטח החלו לבעבע ספקות חדשים.

הביקורת הקתולית החדשה

בעשרים השנים האחרונות, דור חדש של הוגים קתולים או כאלה המושפעים מהגות קתולית, רובם מבריטניה ומארצות הברית, ביקשו לשחרר את הכנסייה ממה שלתפיסתם הוא שיירי המחשבה הקתולית האנטי-טוטליטרית שצמחה בשנות השלושים. לטענתם, עקרון חופש הדת היה פשרה שנועדה להגן על המאמינים מפני הרדיפה הנאצית, ולאחריה מפני רדיפה קומוניסטית, אבל עם תום המלחמה הקרה אבד הכלח על הרעיון. הכותבים החדשים הללו, שלפעמים קוראים לתנועתם "אורתודוקסיה רדיקלית", אמנם אינם מתייחסים במפורש לפולמוסנים קתולים מוקדמים יותר, אבל גם הם מבקשים לחתור תחת הרעיון של חופש הדת ותחת הליברליזם בכלל. וגם הפעם, המהלך שהם מקדמים מתחיל בסיפורים ההיסטוריים הקושרים את חופש הדת במורשת הכפירה הפרוטסטנטית.

הכותב הבולט הראשון מבין ההוגים הללו היה התאולוג הבריטי ג'ון מילבנק (Milbank), שהפוליטיקה הייחודית שלו מערבת בוז שמאלי כלפי ניאו-ליברליזם עם התנגדות ימנית לזכויות מיעוטים. מילבנק גינה כל השלמה נוצרית עם מה שהוא מכנה "פוליטיקה חילונית" ו"מחשבה חילונית". המאמינים צריכים אמנם לתמוך בדמוקרטיה, אבל אל להם לקבל את הדחיקה של דתם למעמד של אחת מבין רבות בחברה פלורליסטית. לדידו של מילבנק, כל האידאולוגיות התומכות בפוליטיקה חילונית – בין שמדובר בהומניזם, בליברליזם או בסוציאליזם – שותפות בשאיפתן ליצור פרט חדש, רציונלי ואוטונומי. בכך, לטענתו, הן מנתקות את האירופים (וגם את האמריקנים) ממורשתם הנוצרית, ומותירות אותם מבודדים ומרוששים רוחנית. בסופו של דבר הן מוליכות אל כל הרעות החולות של דורנו, כמו קפיטליזם ופופוליזם לאומני. לדבריו, המערב נדרש לבחור בין "דת לניהיליזם", ועל כן צריך לקדש את מעמדה הייחודי של הנצרות. "אין כל פְּסול", כתב ב-2017, "בכך שהתפיסה המערבית שלנו לגבי טיבה של דת תקפה היא תפיסה נוצרית במהותה".

מי שהוליך את הרעיונות הללו אל מחוץ לאקדמיה היה תאולוג קתולי אמריקני צעיר יותר בשם ויליאם קוואנו (Cavanaugh). קוואנו הסכים כי השימוש בחופש הדת עשוי להיות לגיטימי כאשר הוא משמש אסטרטגיה משפטית שמטרתה להרחיב את השפעתה של הכנסייה הקתולית בחברה (בשנת 2012, למשל, הוא חתם על הצהרה שהשתמשה במושג זה כדי להתנגד לדרישה שמעסיקים יממנו אמצעי מניעה במסגרת ביטוח הבריאות של עובדיהם). אבל הוא הזהיר גם כי חופש הדת מאיים איום חמור על הכנסייה. בספרו משנת 2016, Field Hospital, כתב קוואנו כי הקתולים קיבלו על עצמם את התפיסה שהדת היא עניין פרטי ביסודו, ובכך הגבילו את יכולתם לעצב את חוקי המדינה. פשרה כזאת עשויה, מצד אחד, למנוע מן המדינה לכפות על קתולים מימון של אמצעי מניעה; אך מצד שני, לעולם לא תוכל להביא לאיסור גורף על שימוש באמצעי מניעה (בהנחה שתהיה למהלך כזה היתכנות פוליטית). מבחינת קוואנו, אימוץ הזכות לחופש דת מחבל שלא במתכוון בפוליטיקה הנוצרית. כפי שניסח זאת לאחרונה, "לא די לנו לנופף בחופש האמונה […] אנחנו זקוקים לסניגוריה איתנה על התפיסה שהאלוהים שלנו הוא אלוהי כל הבריאה", ושחוקיו צריכים לעצב את חייו של כל אזרח.

רעיונות אלו זכו אמנם למידה ניכרת של תשומת לב, אבל לא רבים הבחינו בכך שגם התאולוגים הקתולים החדשים נשענים במלוא כובדם על הגישה האנטי-פרוטסטנטית הישנה. מילבנק טען בשנת 2006 ש"הרפורמציה הפרוטסטנטית הביאה להפרטה מוחלטת […] של המקודש", והובילה ל"שממה" הרוחנית של ימינו. קוואנו קונן ברוח דומה בשנת 2016 על כך שהרפורמציה היא שיצרה את "התפיסה המודרנית של זכויות הטבועות בפרט". שניהם כאחד טענו שחופש הדת מעולם לא היה ביטוי פשוט לסובלנות; במסווה של הבטחת שוויון לכל האמונות, חופש הדת היה למעשה ניסיון ערמומי לכפות על כל הדתות להידמות לפרוטסטנטיוּת, ובסופו של דבר להוליך לניהיליזם. לדעתם של מילבנק וקוואנו, פרוטסטנטים (וכל המְאמצים רעיונות ליברליים מודרניים) הם סהרורים רוחניים, שמשוטטים בעולם בלא תכלית או אמונה. המחשבה הקתולית סגרה מעגל בהצהרות הללו, ושבה אל שורשיה הישנים.

אבל לא היה זה סיפור נוצרי בלבד. עד מהרה החלו רעיונות דומים להדהד בחוגים חדשים ומפתיעים.

הביקורת השמאלית

לצד המתקפות החריפות של כותבים "אורתודוקסים רדיקליים" על המדינה החילונית ועל חופש הדת, גם קולות משמאל החלו לפקפק בתפיסות הללו. כמו עמיתיהם הקתולים, המבקרים משמאל חששו כי המדינה החילונית תצר את צעדיהן של דתות המיעוט ותגביל את מקומן במערב – אם כי במקרה זה, המוקד היה האסלאם.

הייתה זו תגובה להתפתחויות שאחרי אירועי 11 בספטמבר 2001, אז החלו רבים מתושבי המערב לנופף בדגל החילוניות והשחרור מהשפעה דתית ופתחו במערכה מתרחבת נגד מנהגים מוסלמיים כמו לבישת רעלות ומילה. מנהיגים אמריקנים הצדיקו את הרפתקאותיהם המחרידות באפגניסטן ובמקומות אחרים במזרח התיכון בטענה שהם "משחררים" נשים מוסלמיות. כריכת הרטוריקה החילונית ביעדים גאופוליטיים מתועבים הובילה אנשי שמאל רבים לתהות אם אפשר יהיה אי פעם לנתק את הרעיונות הללו מהיסטוריית המערב הארוכה של אימפריאליזם, חוסר סובלנות ואלימות.

חוקרים מן המחנה הביקורתי הזה טענו כי השימוש בדגל החילוניות להפליה של מיעוטים היה תוצאה בלתי נמנעת של עצם התפיסה המערבית לגבי מעמד הדת בחיים הציבוריים – כלומר התפיסה שלדת לא צריך להיות מעמד כלשהו במרחב הציבורי. טלאל אסד, ההוגה המשפיע ביותר על הביקורת השמאלית נגד החילוניות, הסביר בספרו מ-2003 Formations of the Secular שהחילוניות המערבית נבנתה על ראייה נוקשה של הדת כעניין של אמונה פרטית. תפיסה זו, הוא טען (וכמוהו טענו גם מבקרים קתולים לפניו), מתנגשת במנהגים מוסלמיים שמבטאים אמונה באמצעות סמלים חיצוניים וקיבוציים – רעלות, צריחי מסגדים, ציון פומבי של חגים כמו עיד אל-פיטר. אחרי 11 בספטמבר, כל אלו היו נתונים תחת מתקפה שמיררה את חייהם של מיעוטים מוסלמים במערב. ברוח דומה, חוקרי מדע המדינה והיסטוריונים בולטים אחרים החלו לחשוף את ההטיות הפוליטיות שבאמצעותן המדינה החילונית – שלכאורה היא מתכונת ניטרלית, אוניברסלית ושוחרת שלום להסדרת סוגיות דתיות – שימשה לאפליית קבוצות שלא התאימו עצמן להגדרה חילונית של מנהגי דת הולמים. כך היה, לדבריהם, גם במערב עצמו וגם בכל מקום שבו ממשלות וארגונים מערביים כפו את ההבנה המסוימת הזאת של החילוניות או של חופש הדת.

למרבה האירוניה, המבקרים החדשים משמאל שאלו חלק מטיעוניהם מהעמדות האנטי-פרוטסטנטיות של עמיתיהם הקתולים השמרנים, גם אם בדרך כלל לא הכירו בכך. דוגמה מאירת עיניים היא ספרה המבריק של אשת מדע המדינה אליזבת' שקמן הרד (Shakman Hurd) משנת 2015, Beyond Religious Freedom, שתקף משמאל את מדיניות החוץ של אירופה וארצות הברית. על פי שקמן הרד, כאשר ממשלות וארגונים לא-ממשלתיים במערב ממהרים להגן על מיעוטים מעבר לים בשם חופש הדת, כפי שעשו מדי פעם עבור בני הרוהינגה במיינמאר או האלֶווים בטורקיה, הם כופים את התפיסות הצרות שלהם על אחרים. בכך הם הופכים מחלוקות מקומיות על משאבים כלכליים או הגמוניה פוליטית למאבקי דת, גורמים למיעוטים להיראות ככופרים, ובסופו של דבר מעמיקים את העימותים. לפי שקמן הרד, אחד הגורמים המרכזיים לעסק הביש הזה הוא העובדה שהמערב אימץ את האמונה הפרוטסטנטית בהיותה של הדת עניין פרטי. טיעונים דומים הושמעו בספרה של האנתרופולוגית סבּא מחמוד Religious Difference in a Secular Age משנת 2015, ובספרה של ההיסטוריונית ג'ואן סקוט Sex and Secularism משנת 2017, שמציעים מבט מאלף על האופן שבו מדינות בעלות חוקות חילוניות כמו צרפת ומצרים מפלות את אוכלוסיות המיעוט שלהן (מוסלמים ובהָאים, בהתאמה). שני הספרים טוענים שהוגים ומיסיונרים שפעלו בהשראה פרוטסטנטית אחראים לעוולות הללו משום שיִיצאו, במילותיה של מחמוד, "תפיסה מופרטת של דת, שהאתר ההולם שלה הוא הפרט, מצפונו וחווייתו האישית".

הדמיון בין הפריחה המפתיעה של הקו האנטי-פרוטסטנטי בהגות השמאלית ובין הביקורת הקתולית אינו מקרי בלבד, אלא הוא תוצר של זיקות אינטלקטואליות ישירות. איש אינו ממחיש זאת טוב יותר מטלאל אסד. בספרו על התהוות החילוניות מעטים הכותבים שזוכים לתשבחות דומות לאלה שזוכה להן התאולוג מילבנק. למעשה, הספר משחזר את טענותיו של מילבנק לגבי מורשתו האפלה של לותר, ומגייס אותן כדי לקטרג על חופש הדת. בעקבות מילבנק, אסד טוען שהמשטרים הנוצריים הקדומים של אירופה הכירו בכך שהרוחניות של הציבור תלויה בהשתייכותו לקבוצות, ועל כן קיבלו את זכותן של קבוצות כאלה לאוטונומיה דתית. כך הותר ליהודים, למשל, לקיים חוקי נישואין משלהם. באופן טרגי, הרפורמציה היא שהחלה לפרום את ההסדר הסובלני הזה, שחררה את הפרט מן המסורת החברתית, דחקה את הדת למרחב הפרטי, ובסופו של דבר הובילה לחילוניות ולאטומיזציה חברתית.

אסד טוען אפוא שכדי לקדם שוויון אמיתי, המערב צריך לחזור אל החשיבה הקדם-מודרנית והקדם-חילונית שלו לגבי הדת. במקום לנסח חוקים אוניברסליים לניהול הדת, אשר הלכה למעשה נותנים עדיפות לנורמות ולרעיונות פרוטסטנטיים, ממשלות צריכות לשוב ולהכיר בהבדלים המהותיים בין קבוצות ולהניח לכל קהילה דתית לנהוג כרצונה בזירה הפרטית והציבורית כאחד. רק אז יוכלו כל הדתות להתייצב באמת על מישור אחד. אסד לא הרהר באירוניה שבשימוש בנצרות הימי-ביניימית דווקא – זו שערכה פוגרומים ומסעות צלב – כבמודל להכלה עמוקה של מיעוטים, או בשימוש בחזון הקתולי ההיררכי של מילבנק דווקא לקידום יעדי השחרור הרב-דתי שלו. מטרתו של אסד היא לבקר את החילוניות באמצעות חשיפת שורשיה הבעייתיים; את השאלה אם החלופות יפעלו טוב יותר הוא אינו בוחן לעומק.

בסופו של דבר, מתנגדים קתולים לחופש הדת ומבקרים שמאליים של החילוניות, כמו אסד, שותפים לאמונה כי שורשיהם הפרוטסטנטיים של הרעיונות הללו הופכים אותם לחסרי תקנה. לטענתם, מקורו של חופש הדת הוא בתפיסה הלותרנית של האמונה כעניין אישי שאין לו מקום בזירה הציבורית, והדבר שומט את הקרקע מתחת לטענה שחופש הדת הוא רעיון אוניברסלי ולא-כיתתי. בה בעת, המחברים הללו אינם שואלים את עצמם מה גרם ללא-פרוטסטנטים (כמו הכנסייה הקתולית המודרנית) להשלים בסופו של דבר עם חופש הדת, וגם אינם שוקלים את האפשרות שהשלמה זו מעידה על יכולת ההשתנות ומידת הגמישות של פרשנותנו לזכויות הללו. על פי קו המחשבה שלהם, המדינה החילונית וחופש הדת אינם מושגים שעשויים להתפתח לאורך זמן; הם קפואים ומוכתמים לעד בידי מקורותיהם ההיסטוריים, ולעולם אינם פתוחים לתיקון.

ניטרליות חילונית משופרת

אנשי אקדמיה משמאל מתחו ביקורת מוצדקת על דרכי מימושה של המדינה החילונית. כאשר מדינות ובתי משפט מנופפים בעקרונות חילוניים כדי להצדיק אפליה נגד מוסלמים ומיעוטים אחרים, הרעיון של ניטרליות צודקת עלול בהחלט להיראות כמיתוס. אבל האם חזון אחר, שאינו יכול אפילו לשאוף לניטרליות דתית, יהיה מכיל יותר?

הנוף הפוליטי של השנים האחרונות, מן הגזענות והסקסיזם של דונלד טראמפ ועד לעלייתן של ממשלות אסלאמופוביות במובהק באירופה, מרמז על תשובה אפשרית. התנועות הללו משמשות תזכורת רבת עוצמה לכך שהאיומים המידיים ביותר על הסובלנות הדתית אינם נשקפים מצד התפיסה הליברלית השואפת לדחוק את הדת למרחב הפרטי, אלא מצד השאיפה הפוליטית של קבוצה ספציפית – חילונית או נוצרית במערב, יהודית בישראל – להאדיר את זכויותיה המשפטיות מעל אלה של כל שאר הדתות וקבוצות המיעוט. ואת זאת אפשר להשיג הן באמצעות ניצול לרעה של טיעוני חופש דת (כמו בארצות הברית) והן באמצעות הגנה צבועה על המדינה החילונית (כמו באירופה). מנגד, מבקרים משמאל כדוגמת טלאל אסד אינם מבחינים תמיד בין מעשים דכאניים מסוימים בהווה ובין עוולות היסטוריות שעיצבו את האופן שבו אנחנו מבינים ומיישמים את המדינה החילונית כיום. היקפן וחומרתן של המתקפות הנוכחיות על זכויות מיעוטים מוכיחים כי חופש הדת הוא עדיין זכות שראוי להגן עליה.

מדוע יש לתפוס את חופש הדת בראייה נוקשה כל כך, הכובלת אותו למקורותיו הפרוטסטנטיים הצרים? מדוע אי אפשר לשנות את הנורמות המודרניות שלנו, המגדירות את המדינה החילונית וחופש הדת, ולהרחיבן כך שייענו לאתגרי העידן החדש? אין דבר המונע מחסידי התפיסה הפרוגרסיבית להגדיר מחדש את הרעיונות הללו ולכלול בהם מגוון רחב יותר של מנהגים וקבוצות. כפי שמראה הלגליזציה של נישואים בין בני אותו המין, אפילו מוסדות כמו נישואין, אשר עוצבו במפורש להדרה של קבוצות מסוימות, ניתנים להרחבה בדרכים פרוגרסיביות יותר.

בסופו של דבר, במקום לזנוח את המנגנונים המדינתיים של החילוניות וחופש הדת, על השמאל לעצב אותם מחדש ולקדם בעזרתם פלורליזם וסובלנות. כמו יחסים כלכליים או מגדריים, כך הסְדרה מדינתית של מנהגי דת יכולה לייצר אי-שוויון – אך גם עשויה לשמש כלי מכריע במאבק באפליה. מבקרי המדינה החילונית צודקים בכך שלא החוקים עצמם יבטלו את סלידתם המכוערת של בני אדם ממנהגים ואמונות של בני קבוצות אחרות. אבל רק עקרונות חופש הדת והמדינה החילונית יוכלו לבסס שוויון אמיתי בין אמונות.

אודי גרינברג הוא פרופסור חבר במחלקה להיסטוריה בדארטמות' קולג'. דניאל סטיינמץג׳נקינס הוא מרצה במחלקה ללימודים חברתיים באוניברסיטת ווסליאן. מסה זו פורסמה לראשונה בכתב העת Dissent.

תרגום: יניב פרקש

תגובה // בבית הפולחן של אכבר

אחיה ענזי

יולי 2022

במרכז הציור הכתרתו של המלך שארל העשירי (פרנסואה ז'ראר, 1827) עומד ז'אן-בטיסט דה לטיל, הארכיבישוף של קתדרלת נוטרדאם דה ריימס ומי שמשח את שארל העשירי למלך צרפת. ידיו של הארכיבישוף פרושות כלפי מעלה ועיניו מביטות אל תקרת הקתדרלה. נוכחותו בציור אינה מקרית. מחוות ההודיה שלו מסמלת שההכתרה אינה רק מאורע מדיני אלא גם דתי, והיא מעניקה לשלטונו של המונרך הבורבוני גושפנקה רוחנית. במרחק מה מהארכיבישוף ובהפרש גובה ניכר, כיאה לריבון של צרפת, יושב שארל העשירי ונושק לבנו הבכור לואי אנטואן. האיזון בין המלך והארכיבישוף, בין הסמכות השמימית לסמכות הארצית, עשוי במלאכת מחשבת. לא לחינם כונה פרנסואה ז'ראר מלך הציירים. המלך אמנם אינו ממוקם בלב הקומפוזיציה, וביחס לתנועה התיאטרלית של הארכיבישוף מעורבותו במתרחש נראית שולית, אבל עין הצופה מתמקדת בו בנקל הודות לאור שנופל על גלימות ההכתרה הלבנות ולמיקומו במרום הקומפוזיציה, ששוזרת, ואולי לא במקרה, את צבעי הטריקולור הצרפתי: בני האצולה לבושים בכחול, המלך ובניו בלבן, ואנשי הכמורה באדום.

עיון נוסף בציור מגלה שהצייר המלכותי העניק למלך פוקליזציה נוספת. מבטיהם של הנוכחים בקתדרלה מופנים אליו ובוחנים למי הוא מעניק את חסדיו. כך, נוסף על תנועת הצפייה המעגלית שז'ראר מייצר (מהמלך אל שאר הנוכחים ומהם בחזרה אל המלך), הוא גם חושף את האופן שבו מתארגנים יחסי הכוח במונרכיה. הנשיקה שמעניק שארל העשירי לבנו הבכור אינה מחווה ספונטנית; היא מסמנת מי עתיד לרשת את כס המלכות (כעבור שלוש שנים בלבד, במהלך "מהפכת יולי", יעלה לואי אנטואן לכס השלטון, ולאחר שימלוך במשך עשרים דקות יפנה את מקומו ללואי פיליפ, מלך הצרפתים). תשומת הלב של הנוכחים, המופנית אל המלך, מדגישה את בידודה של דמות הארכיבישוף ומעצימה את הטרנסצנדנטליות שעליה היא מרמזת. על רקע מבטי הצופים, המדגישים את הסימבוליות של הנשיקה המלכותית, פרישת הידיים נראית נשגבת יותר דווקא משום שאינה מעוררת את תשומת ליבם.

אם כך, הציור מתאר שני מוקדי כוח שפועלים עצמאית על אף התלות ההדדית ביניהם: הרשות הדתית מעניקה לגיטימציה לרשות הפוליטית, והרשות הפוליטית מגינה על הרשות הדתית. ארגון בינרי שכזה אמנם מצדיק את מעורבות הכנסייה בענייני המדינה, אך גם סולל את הדרך להפרדה ביניהן. אם התוקף האלוהי לריבונות מוחלף באמנה חברתית חילונית, המרחב הדתי יכול על נקלה לסגת לרשות הפרט. הסדר החילוני לא רק מפריד בין הדתי לפוליטי; הוא גם מניח את קיומו של מרחב חילוני שיכול להתנהל בניטרליות, ללא מעורבות דתית. לא בכדי טענה רווחת במחקר היא שאת הדרך אל החילוניות סללה הנצרות.

הבחירה של עורכי הזמן הזה להציג את ציורו של ז'ראר לצד מאמרם של אודי גרינברג ודניאל סטיינמץ-ג׳נקינס "על המתנגדים משמאל למדינה החילונית" הייתה מפתיעה, אך לא בלתי הולמת; הציור אמנם מתעד את אחד מרגעי השיא של הרסטורציה הצרפתית ואילו המאמר תוקף ביקורת עכשווית ו"פרוגרסיבית" על פרויקט החילוניות, אולם גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס טוענים כי הביקורת על המדינה החילונית "משמאל" משחזרת תפיסות שמרניות שרדיקלים מלוכנים דוגמת שארל העשירי בוודאי צידדו בהן. כך, שיבוצו של הציור לצד המאמר הפך אותו למעין תמרור אזהרה: ביקורת על ערכי החילוניות עלולה להוביל לריאקציה שמרנית, וערעור על ההפרדה בין המרחב הדתי לזה החילוני סופו שיסאב את הרשות הפוליטית.

לעומת זאת, המגזין דיסנט שפרסם את המאמר המקורי באנגלית הציג את הציור ישו מברך (צייר אנונימי, 1573–1582 לערך, גרמניה), שמזוהה עם ראיית עולם פרוטסטנטית. לפי המסורת הנוצרית של "דיוקן הנדבן" נראה ישו יושב ליד שולחן, מוקף בבני משפחת התורם. הציור לא רק מסמל את הקשר הבלתי מתוּוך בין ישו למאמיניו, כפי שמסביר אתר האינטרנט של מוזיאון המטרופולין בניו יורק שבו נמצא הציור, אלא אף ממקם את האינטראקציה הדתית במרחב הביתי. פולחן דתי אותנטי, מאותת דיסנט לקוראיו, עשוי להתרחש בד' אמותיו של הפרט, ואל לו לגלוש אל המרחב הציבורי.

עורכי הזמן הזה ודיסנט יכלו כמובן לבחור ציורים אחרים שמייצגים את היחסים בין דת ופוליטיקה באופנים אחרים. הם יכלו למשל לבחור במיניאטורה ימי-ביניימית מתנ"ך מורגן שמתארת את שמואל הנביא מזהיר את בני ישראל מפני הסכנות הכרוכות בהמלכת מלך ובהשתת שלטון ריכוזי, או לחלופין באיור מתוך האַכְּבַּרְנַמַא, דברי הימים של אכבר, שבה השליט המוגולי של הודו מנהל שיח בין-דתי בעִיבַּדַת חַ'אנה (בית הפולחן) בארמונו בפַטֵפּוּר סִיקְרִי; העירוב בין הדתי לציבורי בציור זה מכיר בקיומן של אמונות שונות, ואף מאפשר לבני מיעוטים להשפיע על עיצובו של המרחב הפוליטי. המדיניות הפלורליסטית של אכבר אמנם נתפסת לעיתים כמודל חילוני מוקדם, אולם השוואה שכזו מבלבלת בין המנגנון של החילוניות המודרנית ובין ערכים של סובלנות דתית. אכבר לא צידד בניתוק הדת ממוסדות המדינה, וההפרדה המודרנית בין המרחב האישי לציבורי הייתה זרה לו. זאת ועוד, הפתיחות שלו כלפי דתות אחרות התבססה על רעיונות דתיים, כפי שאראה בהמשך.

[נאר סינג', איור מתוך האַכְּבַּרְנַמַא, 1605 לערך]

[נאר סינג', איור מתוך האַכְּבַּרְנַמַא, 1605 לערך]

ציורים אלו נוצרו כמובן בתקופות היסטוריות שונות מזו המכונה "העת החדשה", אך הם מתווים גנאלוגיות חלופיות לחשוב באמצעותן על סקולריזציה (חילון) ודה-סקולריזציה. הרחבה זו של אופקי הדיון והמחשבה נראית חיונית במיוחד בהקשר מאמרם של גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס. במאמר מתפלמסים הכותבים עם ביקורת החילוניות של התיאולוג ג'ון מילבנק, המעמת את המחשבה והפוליטיקה החילונית עם מושגים נוצריים מימי הביניים, ועם האנתרופולוג טלאל אסד, הבוחן את השתָתַת החילוניות במצרים הקולוניאלית. מסגור הדיון על יחסי דת ומדינה בתווך שבין קתוליות לפרוטסטנטיות הוא למצער תמוה, ומשקף את מה שההוגה הארגנטיני ולטר ד' מיניולו מכנה "הגיאופוליטיקה של הידע".

מיניולו אינו מבקר את החילוניות כשלעצמה, ואף מציג את הסקולריזציה כתהליך חיובי (אך חלקי) ששחרר קבוצות מסוימות מעולו של המקודש כשזה חיבל באמנציפציה שלה. אבל הוא מציע להבין את החילוניות בהקשר ההיסטורי שבו נוצרה ולא להפוך אותה למשנה אוניברסלית. דה-סקולריזציה אינה מייצגת בעיניו את חזרתה, עיקשותה או התפשטותה של הדת בעידן פוסט-חילוני, אלא היא חלק מפרויקט הדה-קולוניזציה. במקום לשרטט תהפוכות חברתיות על ציר זמן אנכי שעוצב על ידי המודרניות האירופית, הדה-סקולריזציה של מיניולו מניחה ציר גיאוגרפי רוחבי שמנכיח את מגוון האפיסטמות וההתנסויות ההיסטוריות שנדחקו לקרן זווית בעידן המודרני. הצגת הדיון בתפקודה של הדת במרחב הציבורי כבחירה בין אופק קתולי לאופק פרוטסטנטי מצמצמת את שלל העמדות הדתיות ביחס למעורבות הדת בפוליטיקה, הנעות בין מעורבות לסלידה או אדישות. הצדיק הסוּפי ח'וואג'ה אחראר (1404–1490), שעמד בראש המסדר הנַקְשַבַּנְדִי, טען למשל שיש להתקרב למלכים כדי לדאוג לרווחתם של המוסלמים, ואילו במסדר הצִ'ישְטִי הקפידו לשמור על מרחק מהשלטון: כשרצה הסולטן ג'לאל אודין ח'לג'י (1220–1290) לבקר בח'אנקה של ראש המסדר הצ'ישטי, חזרת ניזאם אודין אוליה (1238–1325), הכריז הצדיק שבביתו יש שני פתחים, ואם ייכנס הלה באחד יצא הוא עצמו מהשני. אפשר לתאר את היחס הזה לפוליטיקה כהטרמה של החילוניות המודרנית, אולם השוואה כזאת יש לעשות בזהירות ומתוך מודעות לייחודיות של ההיגיון החילוני. פרויקט החילון אינו מסתכם בהפרדת הדת ממוסדות המדינה; הוא מכונן סדר חברתי חדש שמוביל לסתירות פנימיות ולאמביוולנטיוּת.

האמביוולנטיות של החילוניות

גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס מתארים בתחילת המאמר את שידוד המערכות שעובר כיום הסדר החילוני. ערכי החילוניות, שנועדו לדידם להגן "על חירותם של מיעוטים", משמשים כעת כלי להדרה. באירופה מתנגחים פוליטיקאים במוסלמים בשם החילוניות, ובארצות הברית נוצרים אוונגליסטים משתמשים בחופש הדת כדי לדחוק קבוצות מיעוט. בצרפת תמך העיתונאי והפוליטיקאי אריק זמור באיסור על שימוש בסמלים מוסלמיים במרחב הציבורי (לעומת התרת השימוש בסמלים נוצריים), ובארצות הברית התירו התקנות של שר המשפטים ג'ף סשנס לבעלי עסקים לסרב להעניק שירותים לחתונות חד-מיניות. דוגמאות אלו מובילות את הכותבים לתהות אם "רעיון המדינה החילונית ועקרון חופש הדת אכן מפלים מטבעם", אך במקום לנטוש את ערכי החילוניות הם מציעים לשפר אותה ולהפוך אותה לניטרלית יותר.

עיון מדוקדק בדוגמאות שהם מציגים מגלה שהן משקפות ניצול לרעה של החילוניות, אבל גם את האמביוולנטיות והסתירות הפנימיות שלה. כנגד הגזענות של פוליטיקאים כמו זמור אפשר לנסח עמדה חילונית ניטרלית ואפילו הוגנת יותר, אבל הדו-ערכיות שלו גם מוכיחה שהחילוניות מנהלת מערכת יחסים מורכבת הרבה יותר עם הדת מכפי שהיא מוכנה להודות. ההתנגדות לשימוש בסמלים של דת מסוימת במרחב הציבורי מעידה על קושי ליצור מרחב ציבורי ניטרלי. כך, אין לראות את הבורקה כמסמן דתי זר שחדר אל חלל חילוני, אלא כמה שחושף את החלל החילוני כמרחב מרובד ששכבות העומק ה"דתיות" שלו ממשיכות לעצב את ההווה החילוני לכאורה.

ההפרדה בין המרחב הציבורי לפרטי שעליה מתבסס הסדר החילוני נראית כיום מלאכותית ופשטנית, וערעור עליה הפך לאחד מהעקרונות המנחים של מאבקים פוליטיים שונים דוגמת הגל הפמיניסטי השני, שהכריז שהאישי הוא פוליטי. אם ה"אישי" מעוצב על ידי כוחות חברתיים, אזי גם היחיד מעצב בתורו את הספֵרה הציבורית. תנועת הגוף במרחב הציבורי היא דוגמה טריוויאלית לחוסר האפשרות לנתק בין רשות הפרט לרשות הכלל: איסור על לבישת אביזרים דתיים הוא התערבות בוטה בחופש הדת, ואילו לבושו של הפרט משפיע על הנראות של המרחב הציבורי. אפשר כמובן לפתור את אמירותיו של זמור כגזענות גרידא, אך הן אינן שונות מהותית משלטי הצניעות שמציבים נטורי קרתא, שקוראים "אנא אל תעברי בשכונתנו בלבוש לא צנוע". גם אם התערבות זו בחירותו של הפרט אינה מחליקה בקלות בגרון הליברלי, היא מצביעה על כך שהתנהגותו של הפרט משפיעה על האופי של רשות הכלל. שאלות מסוג זה אינן עולות בדרך כלל לדיון ציבורי, מפני שעל פי רוב היחיד מתנהל לפי קונסנזוס ותכתיבים חברתיים. מתחים בין-תרבותיים שכאלה צפים כשקבוצה אחת "חודרת" אל המרחב של קבוצה אחרת ומשבשת את הקודים שלה, בין שמדובר בקהילה דתית ובין שמדובר בקהילה ליברלית-חילונית.

הבעיה עם החילוניות אינה ש"רעיון המדינה החילונית ועקרון חופש הדת […] מפלים מטבעם" או "מושחתים ללא תקנה". במובן זה, הנכונות של גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס לקבל חלק מהביקורת על החילוניות וההתגייסות שלהם לשפר אותה מנטרלות את הדיון בהנחות היסוד שלה. כך, הם מקבלים כמובן מאליו את הטענה שהפרדת הדת מהמדינה וחופש דתי הם שני צידיו של אותו מטבע, ושהמעורבות של הדתי בפוליטיקה מנוגדת בהכרח לסובלנות דתית. תפיסה זו מעצבת את הנרטיב ההיסטורי שלהם, והוא נע בין שתי אפשרויות קוטביות: או חופש דתי פרוטסטנטי שבישר את בואו של הסדר החילוני, או אורתודוקסיה קתולית שאינה סובלנית כלפי דתות אחרות. הבעיה היא שזהו נרטיב אירופוצנטרי בעל אופק מצומצם, ויתרה מזו, הוא מניח שהדת היא כוח לא רציונלי שיש לרסנו. תפיסה זו של הדת לא רק מעצימה את כוחו של הסדר החילוני, אלא אף מסווה את הטרנספורמציה של הדתי במסגרת הסדר החילוני. במסגרת ההיגיון החילוני, שבהגדרה אינו מתערב בפרקטיקה הדתית, הדת הופכת לקטגוריה פורמלית שיכולה להכיל כל תוכן. כדי לאזן את החופש המוחלט של קטגוריה זו, הסדר החילוני חייב לרסן את פעולתה במרחב הציבורי. נטרולה של הדת במרחב הציבורי אינו נובע אפוא מסכנה שנובעת לכאורה מהדת כתופעה קונקרטית, אלא מהפיכתה לקטגוריה מופשטת וריקונה מכל תוכן היסטורי, תוך העמדתה במסגרת מושגית סינכרונית וסטטית שיוצר הסדר החילוני.

טרנספורמציה זו אינה רק תיאורטית, ויש לה השלכות ביחס לייצוגים של הדתי במרחב הפוליטי, החברתי והמשפטי. התנגדותם של בעלי עסקים לשרת חתונות חד-מיניות אמנם מעוגנת בראיית עולם דתית, אך הניסוח שלה באמצעות זכויות הפרט ובשם חופש הדת הוא חילוני באופן מובהק. בשעה שהסדר החילוני, כאמור, אינו יכול להתערב בתוכן הדתי ולכן חייב להציב בלמים נוקשים בפני מעורבות של הדתי במרחב הציבורי, במרחב הדתי יש מגוון רחב של פרשנויות לאופן שבו יש להתייחס לאיסור התנ"כי על יחסים חד-מיניים ולאופן שבו הקהילה הדתית אמורה להתייחס למי שמאמץ זהות קווירית. זאת ועוד, לעיתים הקטגוריה החילונית של חופש הדת ופגיעה ברגשות דתיים עשויה להיות מנותקת לחלוטין ממערכת של איסורים דתיים. לאחרונה הגיש ארגון נוצרי בהודו תלונה במשטרת מַהַרַשְטְרַה נגד השחקנית קרינה קפור ח'אן על ספר שפרסמה, שכותרתו התנ"ך של ההיריון (Pregnancy Bible), בטענה שהספר פוגע ברגשות דתיים. מוסדות המדינה יצטרכו להכריע אם כותרת הספר אכן פוגענית, אך לא אם היא בעייתית לפי מדדים דתיים. באופן דומה, הוויכוח בישראל סביב תעודות כשרות אינו פולמוס דתי, וההתעקשות של הרבנות הראשית לשמר את המונופול שלה על הנפקתן נובע ממניעים פוליטיים, או למצער מנהלתיים. מנקודת מבט חילונית עשויות עמדות אלו להיתפס כדתיות, אך הן אינן קשורות בהכרח לכלכלת איסורים והיתרים הלכתית או לאתיקה רוחנית (רוח ההלכה). מקומה של הדת במדינה המודרנית מנוסח על פי רוב באמצעות מושגים חילוניים, כגון זכויות פרט או זכויות של קבוצות מיעוט. כדי לפתח שיח שיש בו פתחון פה לדתי, יש להבין תחילה כיצד החילוניות מעצבת את האופן שבו נתפסת המציאות החברתית.

כינון החילוני

גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס מכירים בכשלים של החילוניות ובאופי הפרוטסטנטי שלה (וכך מקבלים את הערעור על היומרה שלה לאוניברסליות), אך בניגוד לאסד הם מבקשים לשפר אותה, קרי, לשחרר אותה משורשיה ההיסטוריים ולהפוך אותה לניטרלית יותר. לדידם, אסד מחזיק בתפיסה סטטית של החילוניות ואינו מכיר ביכולתה להשתנות. ביקורת זו, על כל פנים, מרדדת את העמדה של אסד והופכת את ניתוח שיח החילוניות שלו לניתוח היסטורי גרידא. גם אסד וגם מילבנק אינם מורים על טעויות שנעשו בעבר כדי ללמוד מהן כיצד יש לנהוג בעתיד, על פי מיטב המסורת של Historia Magistra Vitae ("היסטוריה מורה לחיים") שגרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס מאמצים, אלא מתמקדים במה שפוקו מכנה "ההיסטוריה של ההווה", כלומר באופן שבו דפוסי מחשבה היסטוריים מעצבים הלכי רוח עכשוויים. במילים אחרות, הפער בין אסד ומילבנק לגרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס אינו רק אידיאולוגי אלא גם מתודולוגי: אסד ומילבנק משתמשים בכלי ניתוח גנאלוגיים וארכיאולוגיים, ואילו גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס –בכלים היסטוריים.

אסד ומילבנק מתמקדים במה שפוקו מכנה "מושאי שיח" ובאופן שבו אלה כוננו על ידי מנגנונים חברתיים בהקשר היסטורי מסוים. מושא השיח שהם עוסקים בו הוא החילוני (secular), והם בוחנים את הקשרים שלו עם מושאי שיח אחרים כגון האנושי (human), החברתי (social) והפוליטי (political). נקודה קריטית זו היטשטשה בשמו העברי של ספרו של אסד כינון החילוניות. אסד אינו חוקר כיצד נוסדה החילוניות אלא כיצד כונן ה-secular, דהיינו המרחב הניטרלי שהסדר החילוני מקבל כמובן מאליו. הוא כותב שם:

טענתי היא שאין לראות את ה"חילוני" כמרחב שבו משתחררים חיי האדם הממשיים בהדרגה מעוצמתה של ה"דת", השולטת בכוח הבקרה שהיא מפעילה, וכך ממקמים אותה מחדש. הנחה זו היא המאפשרת לנו לראות את הדת כ"מזהמת" את התחום החילוני, או כמשחזרת בתוכו את מבניהם של מושגים תיאולוגיים. […] החילוניות אינה רק תובעת את הגבלתן של הפרקטיקות והאמונות הדתיות למרחב שבו אין בכוחן לאיים על היציבות הפוליטית או על חירויותיהם של האזרחים שהם בעלי "מחשבה חופשית". החילוניות בנויה על תפיסה מסוימת של העולם (כ"טבעי" וכ"חברתי") ושל הבעיות שמייצר עולם זה. […] בשיח המודרניות מתייצג ה"חילוני" כקרקע שבה צמח השיח התיאולוגי כצורה של תודעה כוזבת, ושממנה השתחרר בהדרגה בעשותו את דרכו אל החירות (כינון החילוניות, בתרגום זוהר כוכבי, רסלינג, עמ' 265–266).

מילבנק מטעים נקודה זו במשפטים הפותחים את ספרו Theology and Social Theory:

פעם, ה"חילוני" לא היה קיים. והחילוני לא היה לטנטי ולא ציפה למלא חלל נוסף באנרגיה "אנושית טהורה" כשירפה הלחץ של המקודש. […] החילוני כתחום היה צריך להתמסד או להיות מדומיין בתיאוריה ובפרקטיקה. מיסוד זה אינו נתפס כהלכה כאשר הוא מוצג במושגים שליליים בלבד כדה-סקרליזציה. התפיסה המקובלת בסוציולוגיה מפרשת את הנצרות עצמה כסוכנת של חילון, אבל תזה זו קשורה באופן הדוק עם השליליות החד-צדדית של רעיון הדה-סקרליזציה; [דהיינו] מטפורה של הסרה של משהו נספח ועודף שמותירה את השרידים של האנושי, הטבעי והבלתי תלוי (עמ' 9; התרגום שלי).

לחילוניות יש שני מובנים מרכזיים: פוליטי ואפיסטמולוגי. במובן הפוליטי דוגלת החילוניות במיסודו של מרחב ציבורי ניטרלי שאינו מערב אלמנטים דתיים. במובן האפיסטמולוגי היא קשורה בתיאוריות שמסבירות את העולם מבלי להזדקק להסברים שאינם נטורליסטיים, פוזיטיביסטיים או מטריאליסטיים. שני מובנים אלו נתפסים על פי רוב כבלתי תלויים זה בזה, ולעיתים אף כמנוגדים. אף שפונדמנטליסטים בני דתות שונות מאפיינים את המדינה החילונית כאפיקורסית, בצורתה האידיאלית היא אינה יכולה להתנהל על פי שיקולים אתאיסטיים: על פי החילוניות הפוליטית, שיקולים שכאלה שייכים למרחב הפרטי, ואין לכפות אותם על כלל האזרחים.

הביקורת של מילבנק ואסד, על כל פנים, מגלה ששני ההיבטים האלה של החילוניות אינם מנותקים זה מזה. הניטרליות של המדינה החילונית מתנגשת עם האופן שבו דתות שונות מעצבות את המרחב הציבורי של קהילותיהן, ולכן היא לעולם תתקשה להגשים אידיאל זה (טענה שגרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס עשויים לקבל); אך המחשבה החילונית גם מניחה שיש מרחב של פעילות אנושית שמטרים את המעורבות הדתית ואינו כפוף לה. ההצעה של גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס ליצור "ניטרליות חילונית משופרת" מטבענת ומנרמלת למעשה מרחב חילוני זה ואת הידע והפרקטיקה שנגזרים ממנו. במקום להיענות לביקורת של מילבנק ואסד, גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס מחריפים ומעמיקים את הבעיה שהם מצביעים עליה.

לתזה ה"ניטרלית" של החילוניות יש מנעד רחב של השלכות, והיא מעצבת את השיח על יחסי דת ומדינה בתחומים שונים. הדבר משתקף למשל בוויכוח שמתנהל בשנים האחרונות סביב תוכני הלימוד בישראל, שבו נטבעו כמה ביטויים שמשקפים תפיסת עולם זו. כך, לימוד תכנים "דתיים" בבתי ספר ממלכתיים בישראל נתפס על ידי רבים כתהליך של הדתה, בשעה שמקצועות "כלליים" (אני מודע לכך שאין מונח ניטרלי שיתאר מקצועות אלו) הוגדרו לאחרונה על ידי משרד החינוך כלימודי יסוד או לימודי ליבה. במסגרת שיח זו אפשר לנסח היגדים מנוגדים, אך הם משתמשים בשפה שמניחה כי קיים ידע חילוני, בסיסי ואוניברסלי, וידע דתי שנספח אליו ותלוי באמונה ובטעם אישי.

הדתי והשיח הציבורי

האם החילוניות אינה הרע במיעוטו? האין היא עדיפה על משטרים שאינם מכבדים את חופש הדת, כפי שטוענים גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס? כמו בשאלות ברירה אחרות, הבעיה טמונה בניסוח. אם האלטרנטיבה לחילוניות היא דונלד טראמפ או ויקטור אורבן, מוטב אולי לאמץ מודל חילוני משופר. אבל יחסי דת ומדינה אינם חייבים לנוע בין ליברליזם לשמרנות ובין חילוניות לדיכוי. זאת ועוד, החוקים שטראמפ ואורבן חוקקו נגד מיעוטים דתיים אינם חוקים דתיים, והדרך להילחם בהם אינה כרוכה בהכרח בהפרדת הדת ממוסדות המדינה. במקום לאסור את כניסתם של מהגרים בני דת מסוימת, כידוע, יכולים מנהיגים קסנופובים למנוע הגירה על בסיס לאומי. גזענות, כפי שההיסטוריה לימדה אותנו יותר מפעם אחת, אינה בהכרח בעיה דתית.

אם כן, כיצד יש לדמיין מרחב פוליטי "פוסט-חילוני", ובאיזה אופן עשויה הדת להשתלב בשיח הציבורי? על אף הדמיון בין ניתוחי השיח של מילבנק ואסד, הפרספקטיבה והמוטיבציה שלהם שונות. נקודת המוצא של אסד אינה שונה מהותית מזו של גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס. גם אסד וגם גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס מונָעים מתוך "מחויבות אתית רחבה לקבל את השונה" ובוחנים שאלות פוליטיות דרך מושגים של הדרה והכלה, במסגרת שבבסיסה היא ליברלית. מנקודת המבט של גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס, אסד "הלך רחוק מדי" בקבלת האחר, ובאופן פרדוקסלי הוא עלול לסכל את הליברליזם ה"רדיקלי" שבשמו הוא מדבר. סלע המחלוקת ביניהם הוא בגישתם לרב-תרבותיות ולפרדוקס האימננטי שלה. בניגוד לעמדה הנאיבית לכאורה של אסד, גרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס מציעים רב-תרבותיות מאופקת, שמבינה שכדי להכיל את האחר היא חייבת לשמר סולם ערכים בסיסי גם במחיר של אלימות מסוימת ומסויגת. מנקודת המבט של אסד, ההבדל מהותי יותר: ההפרדה בין המרחב הפרטי לציבורי מאפשרת לחילוניות (גם זו המשופרת) להכיל סובייקטים שונים אך לא את תפיסת העולם שלהם, והיא מתַחזקת את מראית העין שלפיה ההכרעה הערכית בין תפיסות מתבססת על קריטריונים נייטרליים. אסד אינו דוחה את הליברליזם שבשמו החילוניות מדברת, אלא את הניסיון שלה להעניק פרשנות אובייקטיבית לעולם וכך לדחוק ולהדיר אונטולוגיות (דתיות) חלופיות. למעשה, הוא מבקר את החילוניות בשם פלורליזם ונייטרליות רדיקליים יותר.

לעומת אסד, שמסגרת השיח שלו אינה חורגת אידיאולוגית מהעמדה החילונית, מילבנק מנסח ביקורת דתית רדיקלית שמאתגרת את התפיסה הליברלית המדריכה את הדיון על רב-תרבותיות. במובן זה, דווקא גישתו של מילבנק שגרינברג וסטיינמץ-ג׳נקינס פוטרים כקתולית מוסיפה נדבך חשוב לדיונים העכשוויים על חילוניות ודתיות, ואדישותם כלפי הביקורת שלו ממחישה את נקודות העיוורון של החילוניות שהם מקדמים. מילבנק בוחן לא רק כיצד נראית הדת במסגרת חילונית, אלא גם כיצד החילוניות נתפסת מזווית דתית. הוא אינו מסתפק בטענה שהסדר החילוני אינו ניטרלי או בשיקוף סתירותיו הפנימיות, אלא מצביע על הניהיליזם המובלע בו. אם להסתמך על טענתו של מילבנק, החילוניות מנטרלת לא רק את פעילותו של הדתי במרחב הציבורי, אלא גם של כל ערך שאינו מעוגן בהיגיון "אובייקטיבי" ומדעי. כדי להתגבר על הניהיליזם הזה, טוען מילבנק, יש "לשקם את מה שההיגיון החילוני דחה מלכתחילה, דהיינו, סדר חברתי שמבוסס על מידות טובות (virtue)".

שיקום שכזה ושחרור מתפיסת העולם הליברלית כרוך, לדידו של מילבנק, בקבלה של מסורת דתית ותרבותית אחת (נצרות), והדבר מוביל אותו להתנגד לליברליזם רב-תרבותי. כדי להשתחרר מתפיסת עולם ליברלית, הוא סבור, יש לאמץ סולם ערכים של מסורת אחת. "אם אתה לוקח מסורת ברצינות", הוא כותב במאמרו "Multiculturalism in Britain and the Political Identity of Europe", אתה מוכרח להתחייב למסורת אחת – מפני שמחויבות סימולטנית לריבוי של מסורות שעל פי רוב סותרות זו את זו לא תהיה בשום פנים מסורתיות (traditionalism) אמיתית". מתוך תובנה זו מבחין מילבנק בין שני סוגים של פלורליזם: ליברלי ואורגני. הראשון, שאותו הוא שולל, הוא חילוני, ניטרלי ואינדיווידואליסטי, ובניסוח הפוסטמודרני שלו הוא מניח לאחר "להישאר באחרותו". השני, שאותו מילבנק מאמץ, פתוח לשונוּת על בסיס מכנה משותף, ולהכרה בכך שמעבר לחילוקי הדעות יש מגוון מסורות ואידיאולוגיות הפועלות למען טובת הכלל (common social good). למרבה הצער, מילבנק אינו סבור שפלורליזם אורגני מעין זה עשוי להוביל לשיח בין-דתי. על אף התחכום הרב שבו הוא משלב בין פילוסופיה עכשווית לתיאולוגיה קתולית, כשהוא גולש להשוואה בין דתות הדיון שלו הופך להיות רדוקציוניסטי, מהותני, מכליל ולעיתים אף שגוי עובדתית. כך למשל הוא טוען שהיהדות והאסלאם, בניגוד לנצרות, הן דתות א-טמפורליות, ושהאסלאם לא פיתח פלורליזם אורגני לכל אורך ההיסטוריה שלו.

איור עיבַּדַת חַ'אנה של אכבר, לעומת זאת, מציע אלטרנטיבה הן לפלורליזם החילוני-ליברלי הן לשמרנות של מילבנק, ומתאר דיאלוג בין-דתי שעשוי לענות על הקריטריונים של פלורליזם אורגני. אף שחכמי הדת המתוארים בו יושבים במעגל ומשתתפים בדיון שנראה על פניו "דמוקרטי", המרחב מאורגן על פי קריטריונים הקשורים בתוכן הדיאלוג. הצייר שילב דמויות של פשוטי עם שאינם שותפים לדיונים ולפיכך מופיעים בתחתית האיור, מחוץ לחומות הארמון, ושל משרתי הארמון שעומדים מחוץ לבית הפולחן או מאוירים באופן שמדגיש את תפקידם בחצרו של הקיסר. גם הדמויות המשתתפות בשיחה אינן מיוצגות באופן אחיד. אכבר, למשל, יושב על מושב מיוחד תחת חופה אדומה, מוקף במשרתים, וניכר שהוא המנהל את הרב-שיח; ואילו שאר המלומדים מאורגנים בשתי שורות באופן שמשקף את ההיגיון האנכי וההיררכי של הקומפוזיציה. הדמויות בשורה התחתונה יושבות בגבן לצופה, ואלה שבשורה העליונה ובסמיכות לקיסר המוגולי גדולות מעט מדמויות אחרות בציור. ארגון זה מעיד על כך שהדיון הבין-דתי לא היה "אובייקטיבי" אלא התנהל לפי תפיסות תרבותיות ודתיות ספציפיות, אלה של אכבר, שהנחו את האינטראקציה עם מסורות אחרות. עם זאת, אף שרבי-השיח בפַטֵפּוּר סִיקְרִי לא התנהלו על פי קריטריונים ניטרליים, האחר לא נדחק בהם אל שולי הדיון. אדרבה, הגם שבשיחות השתתפו מלומדים מוסלמים בחר הצייר להציב לצד אכבר מלומדים הינדים ושני מיסיונרים נוצרים: המיסיונר האיטלקי רודולפו אַקְוָּאוִויוָוה (1550–1583), ששמו נזכר בכיתוב שנלווה לציור, ופרנסיסקו אנריקה. בניגוד לרב-תרבותיות הליברלית, השומרת בקנאות על שונותו של האחר, המפגש עם האחר בפטפור סיקרי הוליד דיאלוג בין-דתי והוביל את אכבר להקים בערוב ימיו דת חדשה: דין-א-אלהי (דת האלוהים). הסובלנות שהפגין אכבר כלפי אמונותיו של האחר לא התבססה על זכותו ה"טבעית" של הפרט לחירות דתית אלא נבעה ממניעים דתיים, כפי שמעידים זיכרונותיו של בנו ג'הנגיר:

במרחב העצום של האימפריה שלו היה מקום לבני דתות שונות, שלא כמו בארצות אחרות בעולם, כמו איראן שבה יש מקום רק לשיעים, או טורקיה, טוּרָאן והודו שבהן יש מקום רק לסונים. כפי שלכל הקבוצות ולמאמינים בני כל הדתות יש מקום במעגל רחב הידיים של חסד האל […], בממלכה של אבי […] היה מקום למאמינים של מגוון כיתות ואמונות, גם אמיתיות וגם כאלה שאינן מושלמות, ומאבקים וריבים [על רקע דתי] נאסרו […]. סונים ושיעים התפללו במסגד אחד, ונוצרים ויהודים בקהילה אחת […]. הדיונים שניהל התמקדו בטוב של כל קבוצה, כל דת וכל כיתה, והוא העניק לכל אחת מהן תשומת לב לפי מעמדן ויכולת ההבנה שלהן (The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India, Oxford University Press, 1999, p. 40).

*

אחיה ענזי מלמד אמנות ועומד בראש התוכנית ללימודי תואר ראשון באמנות באוניברסיטת ג'ינדל שבסוניפט, הודו.

דילוג לתוכן